Inloggad som: ()

Kundanmälan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 
De personuppgifter som du lämnar i ansökan /intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst.

Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig.

Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande.

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Medsökandes profiluppgifter

Önskemål 
För att få förslag genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag enligt mina önskemål.
 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
(alla)
Gamla vägen 39-43
Grums centrum
Grums Karlberg/Sveagatan 160 B
Grums Orrby
Järpegatan
Slottsbron/Torget
Åshammar/Solhagen
Godkännande 

Information om personuppgiftslagen (SFS 1998:20) samt medgivande
För att kunna pröva Din bostadsansökan behöver vi de uppgifter om Dig som person och Din kreditvärdighet. För att kunna samla in dessa uppgifter behöver vi enligt personuppgiftslagen Ditt samtycke. Vi får med anledning härav därför be om Ditt samtycke till att få inhämta kreditupplysningar om Dig och upplysningar om Dig som hyresgäst hos tidigare hyresvärdar. I och med undertecknandet av denna lägenhetsansökan, samtycker jag till att nu nämnda upplysningar får inhämtas om mig.