Inloggad som: ()

Snabbsök

Välj kö


Fält som är markerade med * är tvingande.
Hyresobjekt

Personuppgifter

Dina uppgifter
Jag vill registrera medsökande
Personnummer (ååååmmdd-nnnn) *

 *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
c/o
Postnummer & Postadress *
Land *
Telefon hem *
Telefon, arbete 
Telefon, mobil
Kontakta mig via
e-post
Medsökandes personnummer (ååååmmdd-nnnn) *

 *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
c/o
Postnummer & Postadress *
Land *
Telefon hem/dagtid *
Telefon, arbete 
Telefon, mobil
Kontakta mig via
E-post

För att email ska godkännas som kontaktsätt krävs att du verifierar din adress. Detta gör du genom att klicka på verifikationslänken i det mail som skickas till den adress du fyllt i.
Tills du gjort detta kommer ditt kontaktsätt vara brev.

Profiluppgifter

Dina profiluppgifter

Inkomstkälla *
Årsinkomst *
Arbetsgivare/Skola/Annat *
Telefon, Arbetsgivare/Skola/Annat *
Nuvarande hyresvärd (Vid äganderätt skriv Egen) *
Telefon, nuvarande hyresvärd *
Antal vuxna i hushållet
Antal hemmavarande barn

Medsökandes profiluppgifter

Inkomstkälla *
Årsinkomst *
Arbetsgivare/Skola/Annat *
Telefon, Arbetsgivare/Skola/Annat *
Nuvarande hyresvärd (Vid äganderätt skriv Egen) *
Telefon, nuvarande hyresvärd *
Antal vuxna i hushållet
Antal hemmavarande barn

Önskemål

För att få förslag genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag enligt mina önskemål.

Storlek  (min 1 max 2 st)
Övrigt 
Område  
(alla)
Grums centrum
Grums Karlberg/Sveagatan 160 B
Grums Orrby
Järpegatan
Slottsbron/Torget
Åshammar/Solhagen
  Rensa

Godkännande

Information om personuppgiftslagen (SFS 1998:20) samt medgivande
För att kunna pröva Din bostadsansökan behöver vi de uppgifter om Dig som person och Din kreditvärdighet. För att kunna samla in dessa uppgifter behöver vi enligt personuppgiftslagen Ditt samtycke. Vi får med anledning härav därför be om Ditt samtycke till att få inhämta kreditupplysningar om Dig och upplysningar om Dig som hyresgäst hos tidigare hyresvärdar. I och med undertecknandet av denna lägenhetsansökan, samtycker jag till att nu nämnda upplysningar får inhämtas om mig.
* Uppgifterna jag fyllt i ovan är korrekta.